Select Journal sections

Wordt een Personal Journal member en claim  GRATIS toegang tot ALLE levensverandernde pagina’s. Koop nu de Digital Persoonlijke Dagboek of een willekeurig ander Dagboek item.

Je hebt al een Dagboek item aangeschaft en daarmee automatisch eem membership? Claim access: door in te loggen – click hier .

Mindfulness en welzijn

5 TFM - Wordt vrienden met je Innerlijke Stem

Lees eerst de Algemene Instructies. Klik hier.
(en voor Introductie, klik hier)

Hier volgt een uiteenzetting van 12 maanden Mindfulness en Welzijn specifiek voor de 5e Transformatie: Word vrienden met je Innerlijke Stem.

Deze Transformatie streeft naar zelfbegrip. Het doel is om acceptatie te bevorderen van zowel de Stem van Onzekerheid als de Stem van Zekerheid, waarbij hun inherente aanwezigheid binnenin wordt erkend.

Belangrijke Opmerking: Het onderscheid is dat Transformatie 5 draait om acceptatie, en

  • voortbouwt op alle eerdere Transformaties: het negeren en zelfs absorberen van de negativiteit (Transformatie 1, Negeer de Stem van Onzekerheid), en het vermaken ervan (Transformatie 2, Gebruik de Stem van Onzekerheid voor vermaak en inspiratie), en het versterken van positiviteit (Transformatie 3, Laat de Stem van Zekerheid je leiden), gewoon handelen (Transformatie 4, Handel ondanks de Stem van Onzekerheid).

Belangrijke Opmerking: Omdat Transformatie 5 de nadruk legt op begrip, acceptatie en het opbouwen van een harmonieuze relatie met zowel de Stem van Onzekerheid als de Stem van Zekerheid, zijn de oefeningen gericht op het bevorderen van een medelevende, niet-veroordelende benadering ten opzichte van alle aspecten van iemands interne gedachten en gevoelens.

Extra Overwegingen:

  • Voortgang: Er is een natuurlijke voortgang binnen deze thema’s, waarbij men zich verplaatst van begrip en zelfcompassie naar meer vertrouwen, actie en het omarmen van het volledige spectrum van ervaringen.
  • Aanpasbaarheid: Je kunt oefeningen kiezen die het meest relevant zijn voor jouw situatie. Jij of je innerlijke stemcoach kunnen deze aanpassen op basis van jouw specifieke behoeften.
  • Combinatie: Idealiter vullen deze oefeningen het leren en werk aan dat direct wordt gedaan met innerlijke stemcoaches in Transformatie 5 aan, waardoor een holistische benadering ontstaat om vrienden te worden met je innerlijke stemmen.

Selecteer de huidige maand om je uitdaging te krijgen.

Je innerlijke criticus begrijpen

Onderwerp: De stemmen herkennen

Oefening 1: Labelen van de Stemmen – Als gedachten opkomen, bestempel ze dan mentaal als “Stem van Onzekerheid” of “Stem van Zekerheid”. Geen oordeel, alleen labelen.

Oefening 2: Spraakdagboeken – Houd twee afzonderlijke dagboeken bij, één voor elke stem. Besteed tijd aan het schrijven alsof je de stem BENT, en druk de typische toon en boodschappen uit.

Oefening 3: Stempersonificatie – Teken of visualiseer eenvoudige karakters om elke stem weer te geven. Dit helpt om ze minder abstract te maken.

Zelfcompassie opbouwen

Onderwerp: Je innerlijke criticus met vriendelijkheid ontmoeten

Oefening 1: De Compassionate Letter – Schrijf een brief aan je Stem van Onzekerheid alsof je schrijft aan een bang, gekwetst kind. Erken zijn angsten en bied geruststelling.

Oefening 2: Affirmaties van Beveiliging – Kies affirmaties die een afspiegeling zijn van jouw Stem van Zekerheid. Wanneer negativiteit opkomt, herhaal deze affirmaties dan terug, zoals een sterke vriend die steun biedt.

Oefening 3: Lichaamsbewustzijn – Wanneer er harde kritiek ontstaat, let dan op fysieke sensaties. Verzacht die gebieden met opzettelijke ontspanning en zachte zelfaanraking.

Dankbaarheid vinden te midden van uitdagingen

Onderwerp: Waardering die verder gaat dan het positieve

Oefening 1: Bedankt, criticus – Probeer na een negatieve gedachte iets te vinden om dankbaar voor te zijn (bijv. “Dit laat me zien dat ik om dit onderwerp geef”).

Oefening 2: Opportunity Scavenger Hunt – Besteed een dag aan het identificeren van de verborgen kansen, lessen of groeimogelijkheden, zelfs binnen je zelfkritiek.

Oefening 3: Kracht in schaduwen – Schrijf een moeilijke ervaring op. Concentreer je dan op de sterke punten die je hebt ontwikkeld VANWEGE die uitdaging.

Innerlijke dialoog cultiveren Speelsheid

Onderwerp: Vriendschap sluiten door humor

Oefening 1: Overdrijven en herkaderen – Verander een negatieve gedachte in een absurde overdrijving. Volg met een positieve draai aan hetzelfde probleem.

Oefening 2: Silly Voices – Lees je stem van onzekerheid hardop voor met een grappige, cartoonachtige stem. Reageer dan met jouw Voice of Security met een bemoedigende, warme stem.

Oefening 3: Inner Voice Comic Strip – Teken een korte strip over een dwaas gesprek tussen de twee stemmen. Humor vermindert de kracht van negatieve gedachten.

Mindful belichaming

Onderwerp: Je lichaam als bondgenoot

Oefening 1: Aarden via de zintuigen – Als je angstig bent, concentreer je dan op: 5 dingen die je ziet, 4 die je hoort, 3 die je kunt aanraken, 2 die je ruikt, 1 die je proeft.

Oefening 2: Beweging met intentie – Doe zachte bewegingen (wandelen, yoga), waarbij je je concentreert op hoe goed het voelt om voor je lichaam te zorgen, in plaats van je te concentreren op het uiterlijk.

Oefening 3: Ademen met de stemmen – Merk op hoe je ademhaling verandert met elke stem. Verander het niet, observeer gewoon.

Zelfacceptatie in actie

Onderwerp: Acties kiezen die zijn afgestemd op waarden

Oefening 1: Waardeninventarisatie – Brainstorm over een lijst met jouw kernwaarden. Rangschik ze in belangrijkheid.

Oefening 2: Beslissing op basis van waarden – Vraag voordat je een keuze maakt: “Komt deze actie overeen met mijn belangrijkste waarden?” Laat je daardoor leiden, niet door angst.

Oefening 3: Viering van onvolmaakte actie – Doe iets waar je bang voor bent, zelfs als het onvolmaakt is. Beloon je inspanning, niet succes volgens traditionele normen.

De kracht van perspectief

Onderwerp: Buiten jezelf treden

Oefening 1: De positie van de getuige – Stel je voor dat je naar een stressvolle situatie tussen jezelf en iemand anders kijkt alsof je een externe waarnemer bent.

Oefening 2: Advies aan een vriend – Schrijf je worsteling op alsof een vriend met hetzelfde probleem naar je toe komt. Welk advies zou je geven?

Oefening 3: “Groter dan dit” – Als je verdwaald bent in negativiteit, kijk dan naar de natuur of een weids uitzicht. Herinner jezelf eraan dat je deel uitmaakt van iets groots, waardoor de greep van zorgen wordt verlicht.

Je hele verhaal omarmen

Onderwerp: Integratie en zelfnarratie

Oefening 1: Je tijdlijn van kracht – Teken een tijdlijn van je leven. Markeer uitdagingen, maar concentreer je op hoe je ze hebt overwonnen of ervan bent gegroeid.

Oefening 2: Inner Team Meeting – Visualiseer beide stemmen aan een tafel. Faciliteer een gesprek waarin ze leren samenwerken.

Oefening 3: The Re-write – Schrijf een korte scène uit je verleden waarin onzekerheid domineerde. Herschrijf het dan en laat jouw Voice of Security ook ingrijpen.

Oordeel loslaten

Onderwerp: Compassie voor alle delen van jou

Oefening 1: De wortels verkennen – Als er een hard oordeel verschijnt, vraag jezelf dan af: “Waar komt dit geloof vandaan? Welke ervaringen hebben dit gecreëerd?”

Oefening 2: Het jonge zelf – Stel je voor dat je innerlijke criticus een jongere versie van jezelf is die troost zoekt. Reageer als je volwassen zelf, met warmte en begrip.

Oefening 3: Oordeel Tracker – Noteer een dag lang ALLE oordelen die je hebt – over jezelf, anderen, wat dan ook. Analyseer vervolgens op patronen.

Innerlijke harmonie in relaties

Onderwerp: Vriendschap sluiten met je triggers

Oefening 1: De triggers identificeren – Merk op welke soorten interacties doorgaans jouw Voice of Insecurity activeren. Dagboek over hen.

Oefening 2: De trigger begrijpen – Onderzoek na een getriggerd moment: “Waar doet DEZE situatie me aan denken uit mijn verleden?”

Oefening 3: Veilige communicatie – Visualiseer vóór een moeilijk gesprek jouw sterke, gecentreerde Voice of Security die de interactie leidt.

Innerlijk vertrouwen opbouwen

Onderwerp: Kleine overwinningen vieren

Oefening 1: De overwinningspot – Bewaar een pot waarin je zelfs kleine prestaties, momenten van veerkracht of wanneer je ondanks angst vriendelijk hebt gehandeld, opschrijft.

Oefening 2: Tijdlijn voor overwinningen uit het verleden – Maak een visuele tijdlijn die zich richt op tijden dat je dapper was, uitdagingen overwon of het gewoon probeerde.

Oefening 3: Stem van Security Cheer – Laat bij het voltooien van een taak, in plaats van deze te bagatelliseren, je innerlijke beveiligingsstem enthousiaste lof geven.

Je steeds evoluerende zelf omarmen

Onderwerp: Vriendschap sluiten met vergankelijkheid

Oefening 1: Het veranderende zelf– Bekijk oude foto’s, dagboeken of kunstwerken. Merk op hoe je bent veranderd. Accepteer dat dit proces zal doorgaan.

Oefening 2: Dankbaarheid voor de reis – Schrijf een brief aan een jongere versie van jezelf, waarin je hun worstelingen erkent, hun groei viert en hoop voor de toekomst uitdrukt.

Oefening 3: “Vergankelijkheid” Meditatie – Herhaal met gesloten ogen het woord ‘vergankelijkheid’. Merk op dat de gedachten en gevoelens opkomen en dan weer verdwijnen, en de steeds veranderende aard van jezelf en de wereld weerspiegelen.