Select Journal sections

Wordt een Personal Journal member en claim  GRATIS toegang tot ALLE levensverandernde pagina’s. Koop nu de Digital Persoonlijke Dagboek of een willekeurig ander Dagboek item.

Je hebt al een Dagboek item aangeschaft en daarmee automatisch eem membership? Claim access: door in te loggen – click hier .

Maandelijkse Reviews

1 TFM - Negeer de Stem van Onzekerheid

Lees eerst de Algemene Instructies. Klik hier.
(en voor Introductie, klik hier)

Bovendien hieronder de uitsplitsing van hoe de Maandelijkse Evaluatie specifiek verschilt voor Transformatie 1: Negeer de Stem van Onzekerheid.

**Dagelijkse Ochtendcontrolepagina’s:**
– Richt je op het identificeren van negatieve gedachten of twijfels die tijdens je ochtendreflecties naar boven kwamen. Let op patronen van onzekerheid en gebieden waarin je aarzelend of onzeker voelde.

 **Dagelijkse Reflecties:**
– Besteed speciale aandacht aan momenten waarop de stem van onzekerheid het luidst was in je reflecties. Bedenk hoe deze gedachten je emoties en acties gedurende de maand hebben beïnvloed.

**Wekelijkse Doelen:**
– Evalueer hoe de stem van onzekerheid van invloed was op je vermogen om doelen te stellen en te bereiken. Reflecteer op gevallen waarin angst of zelftwijfel je ervan weerhielden je aspiraties na te streven.

**Algehele Voortgang Overwegen:**
– Beoordeel of het evenwicht tussen de stem van onzekerheid en zekerheid gedurende de maand is verschoven. Reflecteer op hoe deze interne dialogen je algehele vooruitgang en welzijn hebben beïnvloed.

**Zelfontdekking Pagina’s:**
– Duik dieper in het verkennen van de oorsprong van je onzekerheden en twijfels. Bedenk hoe eerdere ervaringen of overtuigingen bijdragen aan de stem van onzekerheid en de invloed ervan op je identiteit.

Door je te concentreren op deze punten in de “Maandelijkse Evaluatie” voor Transformatie 1, zul je inzichten krijgen in hoe je negatief zelfpraat kunt overwinnen en een meer stimulerende innerlijke dialoog kunt cultiveren.

Bovendien, naast de elementen die worden vermeld in de Algemene Beschrijving, let op:

 • Negatieve denkspiralen: Ben je verstrikt geraakt in repetitieve negatieve denkpatronen?
 • Triggers: Welke gebeurtenissen, situaties of mensen hebben de Stem van Onzekerheid geactiveerd?
 • Gebruikte Technieken: Welke strategieën (uit Veld 1) waren het meest effectief om negatieve gedachten te negeren?

Reflecteer: Focus op deze aanvullende vragen:

 • Succesmomenten: Wanneer heb je met succes de Stem van Onzekerheid genegeerd of geminimaliseerd?
 • Machtsverschuiving: Heb je een afname van de intensiteit of frequentie van negatieve gedachten opgemerkt?
 • Impact op acties: Hebben het negeren van negatieve gedachten geleid tot acties die je anders zou hebben vermeden?

Stel Intenties: Je focusgebieden in Veld 1 kunnen zijn:

 • Opmerkzaamheid van Triggers: Word je bewuster van wat je Stem van Onzekerheid naar voren brengt.
 • Technieken Oefenen: Pas consequent de technieken toe die je hebt geleerd om negatief denken te onderbreken.
 • Situaties herformuleren: Daag negatieve gedachten uit met alternatieve perspectieven.

Belangrijke Punten om te Onthouden in Transformatie 1

 • Vooruitgang, geen Perfectie: Transformatie Veld 1 draait om het verminderen van het volume van de Stem van Onzekerheid, niet om het volledig elimineren ervan.
 • Kleine Overwinningen zijn Belangrijk: Erken zelfs kleine successen bij het afstand nemen van negativiteit.
 • Technieken Vereisen Oefening: Hoe meer je oefent met het negeren van negatieve gedachten, hoe gemakkelijker het wordt.

Voorbeeld
In Transformatie 1 merk je misschien dat je vaak negatief denkt over academische prestaties. Je Maandelijkse Evaluatie zou inhouden dat je deze patronen analyseert en momenten viert waarop je succesvol je focus hebt verlegd.