Select Journal sections

Wordt een Personal Journal member en claim  GRATIS toegang tot ALLE levensverandernde pagina’s. Koop nu de Digital Persoonlijke Dagboek of een willekeurig ander Dagboek item.

Je hebt al een Dagboek item aangeschaft en daarmee automatisch eem membership? Claim access: door in te loggen – click hier .

Creatieve expressie / Visiebord

5 TFM - Wordt vrienden met je Innerlijke Stem

Lees eerst de Algemene Instructies. Klik hier.
(en voor Introductie, klik hier)

Hier volgt een uiteenzetting van 12 maanden van BIJLAGE specifiek afgestemd op de 5e Transformatie: Word Vrienden met Je Innerlijke Stem.

Onthoud, de focus ligt hier op het begrijpen en accepteren van je innerlijke stemmen voor zelfbewustzijn en groei.

Typische Negatieve Gedachte: “Ik ga dit project nooit afmaken.”
Reactie op Transformatie 5: “Oké, ik hoor je, innerlijke criticus. Dit project voelt overweldigend aan, en de angst om niet klaar te komen is sterk aanwezig. Laten we dat eens verkennen. Waar komt die angst vandaan? Zijn het ervaringen uit het verleden? Een huidig gebrek aan middelen? Laten we ruimte maken voor deze gevoelens en zien welke inzichten ze opleveren…”

Kern van de 5e Transformatie:

  • Begrip is de Katalysator: Het begrijpen van de wortels van je innerlijke criticus is essentieel voor het opbouwen van een nieuwe relatie ermee.
  • Compassie boven Confrontatie: Reageer op negativiteit met nieuwsgierigheid en zonder oordeel in plaats van te proberen het krachtig te vervangen door positiviteit.
  • Het Verborgen Betekenis Vinden: Negatieve gedachten bieden aanwijzingen over onvervulde behoeften, onopgeloste ervaringen uit het verleden, of beperkende overtuigingen die aandacht verdienen.

Belangrijke Notitie: Vrienden worden met je innerlijke stem gaat niet over direct positief worden; het gaat erom alle aspecten van jezelf te erkennen, vooral de moeilijke delen.

Belangrijke Notitie 2:

  • Flexibiliteit is Essentieel: Als het uitpluizen van de wortels van een negatieve gedachte overweldigend aanvoelt, probeer dan te schrijven in een dagboek, praat met een vertrouwde vriend, of werk samen met een innerlijke stemcoach.
  • Vier de Vooruitgang: Elke stap richting begrip en compassie voor je innerlijke stemmen is een overwinning—perfectie is niet het doel!
  • Dit is Doorlopend: Vrienden worden met je innerlijke stem is een levenslange reis, en je gereedschappen worden sterker met oefening.

Selecteer de huidige maand om je BIJLAGE te ontvangen.

Je innerlijke landschap in kaart brengen

ONDERWERP: Visualiseer de innerlijke dialoog als een kaart, die de territoria van je Stemmen van Zekerheid en Onzekerheid in kaart brengt.

APPENDIX:

Materiaal: Stel voor om voor elke stem verschillende gekleurde pennen/markeringen op te nemen.

Technieken: Moedig het gebruik van vormen, symbolen en paden aan om emoties, sterke en zwakke punten weer te geven die elke stem vertegenwoordigt.

Appendix 2:

Materiaal: Groot vel papier, gekleurde pennen/stiften (minimaal twee), optioneel: liniaal, stencils voor vormen.

Aanwijzingen:

Verdeel het papier in twee hoofdgebieden: ‘Territorium van de Stem van Zekerheid’ en ‘Territorium van de Stem van Onzekerheid’.

Gebruik verschillende kleuren, lijnstijlen of vormen om gebieden binnen elk gebied weer te geven die specifieke emoties, sterke en zwakke punten, terugkerende gedachten of triggers weerspiegelen die bij elke stem horen.

Voel je vrij om “paden” of “grenzen” te creëren die deze gebieden met elkaar verbinden om te illustreren hoe ze elkaar beïnvloeden.

Reflectie vragen:

Is het ene territorium groter dan het andere? Verbaast dit je?

Zijn er gebieden waar de gebieden elkaar overlappen of in elkaar overlopen? Wat zegt dit je?

Welke symbolen of afbeeldingen vertegenwoordigen het beste de kerngevoelens die bij elk territorium horen?

Dialoog met je stemmen

ONDERWERP: Maak een storyboard of stripverhaal met een gesprek tussen jullie twee stemmen.

APPENDIX:

Schrijfopdrachten: Concentreer je op vragen/uitspraken die jouw stemmen zouden kunnen gebruiken, evenals medelevende antwoorden die je op beide kunt geven.

Focus: Benadruk humor, begrijp de motivaties van elke stem en bied een neutraal perspectief.

Appendix 2:

Materiaal: Papier voor een strip/storyboard (op te delen in panelen), teken- of schrijfgerei.

Schrijfopdrachten:

Stem van onzekerheid: Wat is een typische angst, twijfel of zelfkritiek die je vaak hoort?

Stem van Zekerheid: Wat is een meelevende, bemoedigende reactie die je zou willen hebben op de eerste stem?

Uw neutrale perspectief: Wat kun je als waarnemer met vriendelijkheid en begrip tegen beide stemmen zeggen?

Visualisatie: Stel je voor dat je als derde personage in de strip stapt en begrip biedt aan je beide innerlijke stemmen. Hoe verandert de interactie?

Je innerlijke kind koesteren

ONDERWERP: Maak een collage die je innerlijke kind vertegenwoordigt, hun behoeften en hoe je stemmen omgaan met dat deel van jezelf.

APPENDIX:

Materiaal: Stel oude foto’s, gestructureerd papier, geruststellende afbeeldingen voor

Visualisatie: Leid een meditatie waarbij je volwassen zelf troost en geruststelling biedt aan het gevisualiseerde innerlijke kind.

Appendix 2:

Materiaal: Foto’s van jezelf als kind (indien beschikbaar), tijdschriften, getextureerd papier, stoffen, lijm, plakband en alles wat visueel geruststellend is.

Aanwijzingen:

Centrale afbeelding: Kies een foto of maak een eenvoudige tekening van jezelf op jonge leeftijd.

Omring deze afbeelding met symbolen van wat dat kind nodig had/nodig heeft – liefde, spel, veiligheid, enz.

Voeg afbeeldingen of woorden toe die weergeven hoe je innerlijke stemmen mogelijk zijn omgegaan met deze jongere versie van jou.

Begeleide visualisatie:

Stel je voor dat je volwassen zelf bij je innerlijke kind zit en woorden van troost, geruststelling en validatie biedt.

Denk na de visualisatie na over wat je zei, hoe het voelde en wat dit onthult over je huidige innerlijke dialoog.

Harmonie door klank

ONDERWERP: Maak een afspeellijst die je innerlijke stemmen weerspiegelt en wijs voor elk nummer nummers toe. Selecteer vervolgens een muziekstuk dat de gewenste balans symboliseert.

APPENDIX:

Aanwijzingen: Stimuleer het schrijven van reflecties na het luisteren – welke emoties roepen de liedjes op? Hoe voel je je bij het ‘balance’-nummer?

Nadruk: Over het kiezen van muziek op basis van gevoel, niet alleen op basis van teksten.

Appendix 2:

Materiaal: Toegang tot een muziekstreamingservice of -collectie. Notitieboekje voor reflectie.

Aanwijzingen:

Maak drie afspeellijsten: “Voice of Insecurity”, “Voice of Security” en “Desired Balance”.

Kies nummers instinctief op basis van de emoties en energie die ze oproepen, niet per se specifieke teksten.

Schrijf na het beluisteren van elke afspeellijst de gevoelens op die opkwamen en waar de muziek je aan deed denken.

Hoe roept de afspeellijst “Desired Balance” een ander gevoel van eigenwaarde op?

Het lichaam als gids

ONDERWERP: Body Mapping – het tekenen van een omtrek van je lichaam en het markeren van waar je verschillende emoties voelt die bij elke stem horen.

APPENDIX:

Technieken: Gebruik kleuren, texturen, zelfs woorden om te laten zien waar onzekerheid, vreugde, vertrouwen, enz. zich fysiek manifesteren.

Focus: Stimuleer bewuste ademhaling en zelfbewustzijn tijdens deze oefening.

Appendix 2:

Materiaal: Groot laken

van papier, stiften, kleurpotloden of kleurpotloden.

Aanwijzingen:

Trek een omtrek van je lichaam over op het papier of teken een eenvoudig figuur.

Denk aan emoties die verband houden met je Stem van Onzekerheid (woede, angst, schaamte). Kies kleuren en symbolen om ze weer te geven en markeer waar je ze in je lichaam voelt.

Herhaal het proces voor gevoelens die verband houden met je Stem van Zekerheid (vreugde, vertrouwen, vrede).

Mindful ademen: Ga zitten met de tekening. Adem langzaam en merk op welke delen van het lichaam ‘geactiveerd’ aanvoelen als je naar verschillende gebieden kijkt. Schrijf een dagboek bij over wat je waarneemt.

Vriendschap sluiten met je schaduwen

ONDERWERP: Schaduwwerkcollage – donkere kleuren, uitsnijdingen of abstracte vormen gebruiken om delen weer te geven die je als negatief in jezelf ervaart.

APPENDIX:

Nadruk: Dit gaat NIET over negativiteit, maar over het erkennen en integreren van minder zichtbare aspecten van het zelf.

Herkaderen: Begeleid hen bij het vinden van verborgen sterktes of motivaties binnen de ‘schimmige’ representaties

Appendix 2:

Materiaal: Donkergekleurd papier, tijdschriften voor het snijden van afbeeldingen, structuurmaterialen, optioneel: zwarte/grijze verf.

Aanwijzingen:

Concentreer je op delen van jezelf die je als “negatief” beschouwt of die je vaak probeert te verbergen – woede, afgunst, enz.

Gebruik afbeeldingen, texturen, abstracte vormen of zelfs woorden om deze ‘schaduw’-kant uit te drukken.

Herkaderen Oefening

Denk na over elk element van je collage – is er een verborgen positief aspect aan die eigenschap? (Woede kan actie aanwakkeren, afgunst kan wijzen op verlangens).

Vragen deze delen van jou om acceptatie, in plaats van dat ze moeten worden uitgeroeid?

Je innerlijke ecosysteem

ONDERWERP: Illustreer beide stemmen als wezens/personages die naast elkaar bestaan in een omgeving. Hoe ziet deze habitat eruit? Hoe gaan ze met elkaar om?

APPENDIX:

Visualisatie: Stel je manieren voor om de omgeving aan te passen om een betere samenwerking tussen de wezens te bevorderen.

Reflectie: Wat symboliseren de wezens en het landschap over je innerlijke wereld?

Appendix 2:

Materiaal: Teken- of schetsbenodigdheden, of materialen voor een collage.

Aanwijzingen

Stel je je Stem van Onzekerheid en Veiligheid voor als wezens, dieren of natuurkrachten die een gedeelde omgeving bewonen.

Hoe ziet deze omgeving eruit? (stormachtig, vredig, overwoekerd, enz.). Hoe gaan je wezens ermee om?

Visualisatie:

Sluit je ogen en stel je voor dat je veranderingen in dit landschap zou kunnen aanbrengen om een betere samenwerking te bevorderen. Voeg een pad ertussen toe, introduceer een lichtbron, enz.

Reflectie: Hoe symboliseren de veranderingen in de omgeving verschuivingen die je zou kunnen maken in je eigen interne dialoog?

Woorden van acceptatie

ONDERWERP: Kalligrafie of belettering gericht op positieve bevestigingen van acceptatie voor beide stemmen. Focus op neutrale, medelevende taal.

APPENDIX:

Materiaal: Mooi papier, decoratieve inkten of versieringen

Suggesties: Zinnen als “Ik hoor je”, “Je bent een deel van mij”, “We kunnen samenwerken”

Appendix 2:

Materiaal: Papier of karton van hoge kwaliteit, pennen voor kalligrafie of belettering, optioneel: verf, inkt of versiering.

Te gebruiken zinnen:


* “Ik hoor jullie allebei.” * “Jullie zijn allebei een deel van mij.” * “We kunnen leren samenwerken.” * “Ik streef naar evenwicht, niet naar perfectie.” * “Mijn gedachten bepalen mij niet.”

Focus: Focus op de schoonheid en flow van de belettering; Het is een meditatief proces.

Innerlijke stemrollen

ONDERWERP: Maak een “filmposter” waar je innerlijke stemmen worden gecast als personages met duidelijke rollen (beschermer, saboteur, motivator, enz.).

APPENDIX:

Humor: Moedig dwaasheid en overdrijving aan met hoe de personages worden afgebeeld.

Reflectie: Dienen deze rollen jou? Zou je er een ‘herschikken’?

Appendix 2:

Materiaal: Papier voor het ontwerpen van een poster, teken-/schilderbenodigdheden of collagematerialen.

Aanwijzingen:

Geef je poster een titel als “The Inner Critic vs. The Cheerleader” (of personaliseer verder)

Geef elke stem visueel weer als een personage, waarbij kenmerken worden overdreven voor humor. Voeg voor elk een slogan toe, met een samenvatting van hun typische rol.

Reflectie:

Zijn deze rollen nuttig? Zijn er aspecten die je zou willen veranderen of minder zou willen benadrukken?

Kun je je voorstellen dat je een meer collaboratieve “cast van personages” voor je innerlijke wereld creëert?

Dialoog over journaling

ONDERWERP: Schrijf een week lang dagboekaantekeningen vanuit het perspectief van elke stem, afwisselend op dagen.

APPENDIX:

Gevraagd: Specifieke situaties voor inzendingen (een uitdaging, een succes, een neutraal evenement) om te zien hoe elke stem anders reageert.

Nadruk: Over het proberen om de mindset volledig te bewonen; Geen oordeel, alleen observatie.

Appendix 2:

Materiaal: Een notitieboekje of dagboek.

Gevraagd:

Dag 1 (Stem van onzekerheid): Beschrijf een recente uitdagende situatie.

Dag 2 (Voice of Security): Hoe zou je een vriend aanmoedigen die met dezelfde uitdaging wordt geconfronteerd?

Dag 3: Schrijf over een keer dat je je succesvol of voldaan voelde.

Dag 4: Welke negatieve gedachten komen er vaak op rond je successen?

Dag 5 en 6: Schrijf over een neutrale gebeurtenis (maaltijd, boodschap, enz.) vanuit het perspectief van elke stem.

Analyse: Zoek naar patronen in hoe elke stem reageert op verschillende situaties en emoties. Is er een verrassende mate van mededogen of hardheid van beide?

Neutraliteit vinden

ONDERWERP: Abstracte kunst die het gevoel van evenwicht tussen stemmen uitdrukt; Focus op kleur, textuur en beweging.

APPENDIX:

Niet-oordelen: Geen esthetische analyse van het resultaat, alleen als de uiterlijke uitdrukking van een gevoel.

Appendix 2:

Materiaal: Verf (vingerverf is ideaal), groot canvas of zwaar papier.

Aanwijzingen:

Kies kleuren die intuïtief een gevoel van balans of rust voor je vertegenwoordigen.

Concentreer je op de beweging van je handen, het mengen van kleuren en de textuur van de verf in plaats van te proberen een herkenbaar beeld te creëren.

Bewuste observatie: Laat het schilderij drogen. Als je klaar bent, ga je erbij zitten en merk je op

hoe je je voelt zonder te proberen de vorm ervan te analyseren.

Geïntegreerd zelfportret

ONDERWERP: Een portret dat elementen combineert die bij elke stem horen tot een samenhangend geheel.

APPENDIX:

Symbolisme: Hoe kunnen kracht en kwetsbaarheid samen worden weergegeven in het portret?

Reflectie: Laatste terugblik op de reis van het jaar, hoe is de perceptie van de innerlijke stemmen veranderd?

Appendix 2:

Materiaal: Teken-/schilderbenodigdheden, collagematerialen of een combinatie.

Aanwijzingen:

Begin met een eenvoudige schets of schets van je portret.

Gebruik symbolen, kleuren of texturen die elementen vertegenwoordigen die typisch aan elke stem worden toegeschreven – kracht, kwetsbaarheid, rationaliteit, emotie, enz.

Het doel is om deze aspecten te combineren op een manier die samenhangend en representatief aanvoelt voor je hele zelf.

Reflectie:

Hoe is je begrip van je innerlijke stemmen in de loop van het jaar veranderd?

Vertegenwoordigt dit portret een gevoel van acceptatie of integratie van deze stemmen?

Zijn er nog stappen die je zou willen nemen om verder te bouwen aan een harmonieuze innerlijke dialoog?