Select Journal sections

Wordt een Personal Journal member en claim  GRATIS toegang tot ALLE levensverandernde pagina’s. Koop nu de Digital Persoonlijke Dagboek of een willekeurig ander Dagboek item.

Je hebt al een Dagboek item aangeschaft en daarmee automatisch eem membership? Claim access: door in te loggen – click hier .

Wekelijks Doelen Stellen

2 TFM - Gebruik de Stem van Onzekerheid als amusement en inspiratie

Lees eerst de Algemene Instructies. Klik hier.
(en voor Introductie, klik hier)

Hier volgt een uitsplitsing van doelen en acties die zijn afgestemd op de 2e Transformatie: Gebruik de Stem van Onzekerheid voor vermaak en inspiratie.

Deze Transformatie heeft tot doel de perspectief- en emotionele toon die gepaard gaat met negatief denken te veranderen. In plaats van negatieve stemmen obstakels te laten creëren, traint deze benadering de geest om iets positiefs uit hen te halen.

Belangrijke Opmerking: Het onderscheid is dat Transformatie 2 draait om vermaak en inspiratie en:

  • voortbouwt op: het negeren en zelfs absorberen van de negativiteit (Transformatie 1, Negeer de Stem van Zekerheid),
  • maar nog niet gaat over: het versterken van positiviteit (Transformatie 3, Laat de Stem van Zekerheid je gids zijn), handelen ondanks het (Transformatie 4, Handel ondanks de Stem van Onzekerheid), of het begrijpen ervan (Transformatie 5, Word vrienden met je Innerlijke Stem).

Selecteer op basis van de Maand je Wekelijkse Doel

Jan - Mei - Sept

Hoofddoel: Cultiveer creativiteit door tegenspoed

Specifieke acties:
– Kanaliseer angstige energie in artistieke expressie, zoals schilderen of schrijven.
– Omarm angsten als creatieve uitdagingen die moeten worden overwonnen, wat leidt tot innovatieve oplossingen.
– Zet negatieve gedachten om in verhaalaanwijzingen of songteksten om anderen te inspireren.

Hoofddoel: Gebruik angst om persoonlijke groei te stimuleren

Specifieke acties:
– Gebruik angst als een signaal voor gebieden die persoonlijke ontwikkeling en groei nodig hebben.
– Daag beperkende overtuigingen uit door nieuwe mogelijkheden buiten de comfortzone te verkennen.
– Documenteer door angst gedreven momenten als opstapjes naar zelfverbetering.

Hoofddoel: Zet angst om in bruikbare inzichten

Specifieke acties:
– Analyseer angstige gedachten om onderliggende motivaties en triggers bloot te leggen.
– Gebruik angst als leidraad voor het identificeren van gebieden voor persoonlijke verbetering of aanpassingen van de levensstijl.
– Zet angstige energie om in productieve probleemoplossende sessies of brainstormoefeningen.

Hoofddoel: Verander angst in brandstof voor fysieke activiteit

-Specifieke acties:
– Gebruik angst als katalysator voor intensieve trainingen of adrenaline-aangedreven sporten.
– Neem deel aan fysieke activiteiten die focus en concentratie vereisen om af te leiden van angstige gedachten.
– Houd de voortgang en prestaties van jouw conditie bij om het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde te vergroten.

Hoofddoel: Omarm angst als leraar voor emotionele veerkracht

Specifieke acties:
– Denk na over ervaringen uit het verleden van angst en ongerustheid als lessen voor het opbouwen van emotionele veerkracht.
– Zoek uitdagende situaties op om copingstrategieën en zelfregulatietechnieken te oefenen.
– Deel persoonlijke verhalen over het overwinnen van angst om anderen te inspireren en te ondersteunen die met soortgelijke worstelingen worden geconfronteerd.

Feb - Juni - Okt

Hoofddoel: Transformeer negatieve zelfpraat in motiverende mantra’s

Specifieke acties:
– Identificeer terugkerende negatieve gedachten en zet ze om in krachtige affirmaties.
– Herhaal positieve mantra’s tijdens momenten van zelftwijfel of onzekerheid om het perspectief te veranderen.
– Maak een lijst met motiverende citaten of affirmaties om naar te verwijzen in moeilijke tijden.

Hoofddoel: Gebruik angst als leidraad voor mindfulness-beoefening

Specifieke acties:
– Gebruik angstige momenten als herinneringen om mindfulness en bewustzijn van het huidige moment te oefenen.
– Neem diepe ademhalingsoefeningen en aardingstechnieken op om angstsymptomen te beheersen.
– Cultiveer een niet-oordelende houding ten opzichte van angstige gedachten en gevoelens om de impact ervan te verminderen.

Hoofddoel: Verander faalangst in een groeimindset

Specifieke acties:
– Herformuleer faalangst als een kans om te leren, te groeien en veerkracht te creëren.
– Stel haalbare doelen en vier vooruitgang in plaats van je te fixeren op perfectie.
– Omarm fouten als waardevolle leerervaringen op weg naar succes.

Hoofddoel: Transformeer angst in empathie en mededogen

Specifieke acties:

– Gebruik persoonlijke ervaringen van angst om begrip en empathie voor anderen te verdiepen.
– Oefen actief luisteren en valideren bij het ondersteunen van vrienden of geliefden die met soortgelijke problemen worden geconfronteerd.
– Pleit voor bewustzijn van geestelijke gezondheid en destigmatisering door middel van open gesprekken en onderwijs.

Hoofddoel: Maak gebruik van angst om bewuste productiviteit te cultiveren

Specifieke acties:
– Gebruik angstige energie als motivator voor gerichte, doelgerichte taken en projecten.
– Splits grotere taken op in kleinere, beheersbare stappen om overweldiging te verminderen en de productiviteit te verhogen.
– Implementeer tijdmanagementtechnieken en geef prioriteit aan zelfzorg om het evenwicht te bewaren en burn-out te voorkomen.

mrt - juli - nov

Hoofddoel:Verander zelftwijfel in een dwaas verhaal: Besteed tijd aan het opschrijven van overdreven dramatische, fictieve verhalen met in de hoofdrol de Voice of Insecurity als een onhandige schurk.

Specifieke acties:
-Maak een lijst van 3 zorgen voor de dag en verander ze vervolgens in absurde plotpunten.
-Teken een stripverhaal met de angsten van de dag als belachelijke obstakels.
-Neem een “mockumentary” interview op met de Voice of Insecurity, waarbij je domme vragen stelt.

Hoofddoel: Improvisatie “Worst-case scenario”: Oefen met het omzetten van angsten in buitensporige scenario’s en improviseer vervolgens positieve eindes.

Specifieke acties:
-Kies een grote onzekerheid, overdrijf het tot op het punt van absurditeit.
-Speel het scenario na met een vriend en vind de humor terwijl het naar buiten spiraalt.
-Brainstorm over minstens 3 manieren om de situatie om te zetten in een komische overwinning.

Hoofddoel:Fear = Fuel challenge: Zet je in voor een kleine, enigszins ongemakkelijke actie geïnspireerd door een angst.

Specifieke acties:
-Als socialiseren eng is, plan dan een kort gesprek met een vreemde (vraag om de weg, een compliment enz.).
-Als spreken in het openbaar ontmoedigend is, neem dan een korte, luchtige “presentatie” op voor een huisdier of plant.
-Identificeer een taak die je vermijdt, stel een timer van 5 minuten in om te beginnen (hoeft niet te worden voltooid).

.

Hoofddoel:Soundtrack swap: Negatieve gedachten opnieuw scoren met vrolijke, dwaze muziek.

Specifieke acties:
-Maak een afspeellijst met energieke, belachelijke liedjes voor angstige momenten.
-Neurie mentaal een maf deuntje terwijl de Stem van Onzekerheid spreekt.
-Probeer de negatieve gedachte te herschrijven als tekst van een dwaas liedje.

Hoofddoel:Benoem je angsten: Geef angsten koosnaampjes of personagetitels om ze minder intimiderend te maken.

Specifieke acties:
-Wijzig de naam van een terugkerende zorg (bijv. ‘Debbie Downer’ of ‘Captain Catastrophe’).
-Wijs een grappige stem of accent toe aan die zorg wanneer deze opduikt.
-Stel je een gesprek voor tussen jouw zorgen en de Voice of Security, speels ruziënd.

Apr - Aug - Dec

Hoofddoel:Het positiviteitsoverdrijvingsspel: Bestrijd harde zelfkritiek door opzettelijk sterke punten te overdrijven.

Specifieke acties:
-Focus op een kleine prestatie – laat het klinken als een historische prestatie.
-Herschrijf je cv om je vaardigheden te laten klinken als superkrachten.
-Neem een nep “interview” op waarin je een klein succes in belachelijke mate hypet.

Hoofddoel: “Dank je wel, volgende” voor negativiteit: Oefen met het snel afwijzen van negatieve gedachten met een grappige slogan.

Specifieke acties:
-Bedenk een korte, absurde afwijzing (“Niet vandaag, dacht gremlin!”).
-Stel je een fysiek gebaar voor om de zin te begeleiden (dwaze ontslagdans).
-Zeg het met verschillende karakterstemmen wanneer negativiteit toeslaat.

Hoofddoel:Dankbaarheidsspeurtocht: Zoek naar dingen die vreugde of amusement opwekken, met name om een negatieve stemming tegen te gaan.

Specifieke acties:
-Maak een lijst van 5 belachelijke dingen waar je vreemd genoeg van houdt – slechte woordspelingen, vreemd gevormd voedsel, enz.
-Maak een “noodgiechelpakket” met grappige memes, foto’s of objecten.
-Ga op zoek naar vreemde of eigenzinnige details tijdens reguliere taken, noteer ze.

Hoofddoel: “Wat als… maar geweldig?” uitdaging: Verander zorgen in fantastische, positieve scenario’s.

Specifieke acties:
-Begin met “Wat als dit misgaat…” Maak het dan af met een wild succes.
-Teken een strip van een angst die verandert in een onverwachte triomf.
-Stel je je Voice of Insecurity voor als een verwarde supporter in deze positieve versie.

Hoofddoel: Innerlijke stand-uproutine voor critici: Verander zelfkritiek in een komisch gebraad en concentreer je vervolgens op het verbeteren van de vaardigheid.

Specifieke acties:
-Kies een vaardigheid waar je onzeker over bent, schrijf ‘grappen’ op die je innerlijke criticus vertelt.
-Verander elke belediging in een speels doel (slecht in tekenen? Tijd voor gekke krabbels!).
-Gebruik die energie om een beginnerstutorial van 20 minuten te volgen over de door jou gekozen vaardigheid.