Select Journal sections

Wordt een Personal Journal member en claim  GRATIS toegang tot ALLE levensverandernde pagina’s. Koop nu de Digital Persoonlijke Dagboek of een willekeurig ander Dagboek item.

Je hebt al een Dagboek item aangeschaft en daarmee automatisch eem membership? Claim access: door in te loggen – click hier .

Zelfontdekking

1 TFM - Negeer de Stem van Onzekerheid

Lees eerst de Algemene Instructies. Klik hier.
(en voor Introductie, klik hier)

Hier is de AANVULLENDE INFORMATIESECTIE voor Transformatie 1 (Negeer de Stem van Onzekerheid), waarin de belangrijkste verschillen worden benadrukt ten opzichte van de ALGEMENE BESCHRIJVING:

Focus op Afstand Nemen: In Transformatie 1 is jouw centrale doel op de pagina Zelfontdekking om de Stem van Onzekerheid te identificeren en actief te vermijden. Je probeert het niet diepgaand te analyseren of te begrijpen – de nadruk ligt op het minimaliseren van de invloed ervan.

Technieken van Verwaarlozing: Wanneer de Stem van Onzekerheid opkomt, is jouw belangrijkste gereedschap bewuste verwaarlozing. Oefen technieken zoals:

  • Benaming: Erken eenvoudig de gedachte als “Stem van Onzekerheid” en wijs deze mentaal af.
  • Afleiding: Verleg je focus naar iets neutraals of positiefs om het negatieve denkpatroon te onderbreken.
  • Heroriëntatie: Richt je aandacht op een taak, actie of iets in je omgeving.

Merk de Onmiddellijke Effecten Op: Let goed op hoe het vermijden van de Stem van Onzekerheid van invloed is op je directe gevoelens en mentale toestand. Ervaar je een afname van negativiteit, angst of aarzeling? Registreer deze verschuivingen.

Niet Analyseren: Hoewel enige benoeming van de Stem van Onzekerheid nodig is, vermijd overanalyse van de inhoud ervan. Transformatie 1 gaat erover het te herkennen als een verstorende kracht en niet verstrikt te raken in de specifieke gedachten.

Belangrijkste Verschillen ten opzichte van de Algemene Beschrijving

  • De Algemene Beschrijving moedigt observatie aan van zowel de Stem van Onzekerheid als de Stem van Zekerheid. Transformatie 1 legt exclusieve aandacht op de Stem van Onzekerheid.
  • De focus ligt op het oefenen van onmiddellijk vermijden in plaats van diepgaand begrip of herkadering van de innerlijke criticus.