Select Journal sections

Wordt een Personal Journal member en claim  GRATIS toegang tot ALLE levensverandernde pagina’s. Koop nu de Digital Persoonlijke Dagboek of een willekeurig ander Dagboek item.

Je hebt al een Dagboek item aangeschaft en daarmee automatisch eem membership? Claim access: door in te loggen – click hier .

Wekelijks Doelen Stellen

3 TFM - Laat de Stem van Zekerheid jouw gids zijn

Lees eerst de Algemene Instructies. Klik hier.
(en voor Introductie, klik hier)

Hier is een uitsplitsing van doelen en acties die zijn afgestemd op de 3e Transformatie: Laat de Stem van Zekerheid je gids zijn.

Deze Transformatie geeft prioriteit aan het versterken van de Stem van Zekerheid, het kweken van optimisme en het opbouwen van veerkracht in het gezicht van interne en externe uitdagingen.

Belangrijke Opmerking: Het onderscheid is dat Transformatie 3 draait om het versterken van positiviteit en:

  • voortbouwt op: het negeren en zelfs absorberen van de negativiteit (Transformatie 1, Negeer de Stem van Zekerheid), en het vermaken ervan (Transformatie 2, Gebruik de Stem van Onzekerheid voor vermaak en inspiratie)
  • maar nog niet gaat over, handelen ondanks het (Transformatie 4, Handel ondanks de Stem van Onzekerheid), of het begrijpen ervan (Transformatie 5, Word vrienden met je Innerlijke Stem).

Selecteer op basis van de Maand je Wekelijkse Doel

Jan - Mei - Sept

Hoofddoel: Ontwikkel zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid

Specifieke acties:
– Oefen dagelijks positieve affirmaties om het zelfvertrouwen en de waarde te versterken.
– Stel haalbare doelen die zijn afgestemd op persoonlijke waarden en sterke punten om vertrouwen op te bouwen.
– Omring jezelf met ondersteunende personen die groei verheffen en aanmoedigen.

Hoofddoel: Ontwikkel veerkracht in het licht van uitdagingen

Specifieke acties:
– Omarm tegenslagen als kansen om te leren en te groeien, en herformuleer ze als tijdelijke obstakels.
– Zoek constructieve feedback om verbeterpunten en veerkracht te identificeren.
– Oefen zelfcompassie en vergeving om sterker terug te komen van tegenspoed.

Hoofddoel: Bevorder optimisme en positief denken

Specifieke acties:
– Begin elke dag met dankbaarheid door na te denken over zegeningen en prestaties.
– Daag negatieve gedachten uit door te focussen op oplossingen en kansen in plaats van problemen.
– Cultiveer een optimistische kijk door succes te visualiseren en positieve resultaten voor te stellen.

Hoofddoel: Zorg voor emotioneel welzijn en stabiliteit

Specifieke acties:
– Geef prioriteit aan zelfzorgactiviteiten die de mentale en emotionele gezondheid bevorderen, zoals meditatie of het bijhouden van een dagboek.
– Oefen mindfulness om aanwezig en geaard te blijven te midden van de uitdagingen en stressoren van het leven.
– Zoek professionele ondersteuning of therapie om onderliggende emotionele problemen aan te pakken en copingstrategieën te ontwikkelen.

Hoofddoel: Hoofddoel: Innerlijke krachten en talenten benutten

Specifieke acties:
– Identificeer persoonlijke sterke punten en talenten door middel van zelfreflectie en beoordelingsoefeningen.
– Stel doelen die deze sterke punten benutten om persoonlijke en professionele groei te maximaliseren.
– Vier prestaties en mijlpalen als bevestigingen van innerlijke capaciteiten en potentieel.

Feb - Juni - Okt

Hoofddoel: Bevorder een groeimindset en continu leren

Specifieke acties:
– Omarm uitdagingen als kansen voor de ontwikkeling van vaardigheden en zelfverbetering.
– Ga op zoek naar leerervaringen en leermiddelen om kennis en expertise uit te breiden.
– Cultiveer een groeimindset door mislukkingen te herformuleren als opstapjes naar succes en meesterschap.

Hoofddoel: Bouw zelfredzaamheid en keuzevrijheid op

Specifieke acties:
– Stel realistische doelen en actieplannen die je in staat stellen om de controle over je leven en keuzes te nemen.
– Splits taken op in beheersbare stappen om momentum en vertrouwen op te bouwen bij het bereiken van doelstellingen.
– Vier kleine overwinningen en mijlpalen om een gevoel van voldoening en vooruitgang te versterken.

Hoofddoel: Versterk de innerlijke reserves van vastberadenheid en doorzettingsvermogen

Specifieke acties:
– Cultiveer een “geef nooit op”-houding door te volharden in het aangezicht van obstakels en tegenslagen.
– Laat je inspireren door successen en prestaties uit het verleden om motivatie en vastberadenheid aan te wakkeren.
– Omring jezelf met ondersteunende netwerken en mentoren die aanmoediging en begeleiding bieden in uitdagende tijden.

Hoofddoel: Cultiveer emotionele intelligentie en zelfregulatie

Specifieke acties:
– Oefen zelfbewustzijn door emoties te identificeren en te labelen om hun onderliggende triggers beter te begrijpen.
– Ontwikkel copingstrategieën en ontspanningstechnieken om stress en emotionele reactiviteit te beheersen.
– Bevorder empathie en mededogen voor zichzelf en anderen om sterkere interpersoonlijke relaties en emotionele veerkracht op te bouwen.

Hoofddoel: Stel gezonde grenzen en assertiviteit vast

Specifieke acties:
– Identificeer persoonlijke waarden en prioriteiten om duidelijke grenzen te stellen in verschillende aspecten van het leven.
– Oefen assertieve communicatietechnieken om behoeften, meningen en grenzen effectief uit te drukken.
– Respecteer en handhaaf grenzen om emotioneel welzijn te behouden en gezonde relaties te bevorderen.

mrt - juli - nov

Hoofddoel: “Ik kan dit” mentaliteit: Oefen met het vervangen van zelftwijfel door positieve affirmaties gericht op bekwaamheid.

Specifieke acties:
-Maak een lijst van 5 uitdagingen voor de week, schrijf een tegenverklaring die begint met “Ik kan…”
-Maak “power pose” -herinneringen – teken stokfiguren in zelfverzekerde houdingen, plaats ze zichtbaar.
-Neem een korte “pep-talk” spraakmemo voor jezelf op, met de nadruk op successen uit het verleden.

Hoofddoel:Dankbaarheidsdagboek voor overwinningen: Besteed dagelijks tijd aan het noteren van successen, sterke punten en positieve momenten.

Specifieke acties:
-Schrijf elke avond 3 goede dingen op, groot of klein.
-Als je vastzit, concentreer je dan op de inspanning waar je trots op bent, niet alleen op de resultaten.
-Voeg een enkele zin toe over waarom je je positief voelde over elk item

Hoofddoel:Sterke punten in de schijnwerpers: Identificeer en reflecteer op unieke talenten, vaardigheden en positieve eigenschappen.

Specifieke acties:
-Maak een lijst van 5 dingen waar je van nature goed in bent, ook al lijken ze eenvoudig.
-Vraag een vriend/familielid om 3 sterke punten toe te voegen die ze in jou zien.
-Schrijf een kort verhaal of teken een tekening met jezelf in de hoofdrol met een kracht.

Hoofddoel:Innerlijke cheerleader-oefening: Creëer een positieve interne dialoog om negatieve zelfpraat te vervangen.

Specifieke acties:
-Identificeer een terugkerende harde gedachte, schrijf een vriendelijk tegenargument op.
-Stel 3x per dag een telefoonalarm in om in stilte een positieve affirmatie te herhalen.
-Probeer affirmaties hardop uit te spreken voor een spiegel (gekke stemmen helpen!).

Hoofddoel:Vier vooruitgang: Erken en beloon positieve stappen voorwaarts, ongeacht het uiteindelijke resultaat.

Specifieke acties:
-Kies een doel, verdeel het in hele kleine stapjes, beloon die mini-overwinningen.
-Houd een “Victory Jar” bij – voeg een notitie toe voor elke positieve actie.
-Plan een kleine, op activiteiten gebaseerde beloning voor het behalen van een wekelijks doel.

Apr - Aug - Dec

Hoofddoel:Inspiratieverzameling: Creëer een opslagplaats van citaten, afbeeldingen of liedjes die vertrouwen en motivatie oproepen.

Specifieke acties:
-Start een “positiviteitsbord” – fysieke of digitale collage van inspirerende inhoud.
-Stel een dagelijkse herinnering in om je collectie te bekijken voor een stemmingsboost.
-Maak een afspeellijst met nummers waarin je je sterk en capabel voelt.

Hoofddoel: “Future Me”-visualisatie: Stel je een sterke, capabele versie van jezelf voor die een doel bereikt.

Specifieke acties
-Zoek een rustige ruimte, schrijf een miniscène waarin je slaagt in een gekozen gebied.
-Doe een geleide visualisatie-oefening gericht op een toekomstig zelfverzekerd zelf.
-Teken een eenvoudig beeld van deze ‘toekomstige ik’ en noteer de gevoelens die het oproept.

Hoofddoel:Ondersteunende cirkel: Zoek interacties met mensen die je opbeuren en in je geloven.

Specifieke acties:
-Neem contact op met iemand die je een goed gevoel geeft, plan een chat, persoonlijk of virtueel.
-Schrijf een bedankbriefje aan iemand wiens steun waardevol is geweest.
-Identificeer een mentorachtige figuur, overweeg om ze te benaderen voor begeleiding.

Hoofddoel:Daden van vriendelijkheid: Oefen vrijgevigheid en mededogen jegens anderen om het gevoel van eigenwaarde te vergroten.

Specifieke acties:
-Bied anonieme hulp aan (zwerfvuil opruimen, een leuk briefje achterlaten, voorzichtig gebruikte spullen doneren).
-Brainstorm over kleine daden van vriendelijkheid die je in je routine kunt opnemen.
-Geef iemand een oprechte compliment en merk een specifieke positieve eigenschap op.

Hoofddoel:Rolmodellen voor zelfvertrouwen: Leer meer over mensen die je inspireren door hun moed, positieve houding of veerkracht.

Specifieke acties
Kies een rolmodel, doe een mini-onderzoeksproject naar hun worstelingen en successen.
-Bekijk een interview/documentaire met een figuur die je bewondert, noteer wat je inspireert.
-Maak een korte lijst met kwaliteiten die je van hen zou willen nabootsen.