Onne en Zeker: onzekerheid overwinnen en vertrouwen opbouwen

Deel Avontuur

Onne zat alleen tijdens de lunch en staarde naar zijn boterham met pindakaas. Hij zag de andere kinderen lachen en met elkaar praten. Onne wilde dat hij mee kon doen, maar hij wist niet hoe hij een gesprek met hen moest beginnen. Hij voelde zich een buitenstaander en de stem van onzekerheid in zijn hoofd bleef hem vertellen dat hij niet goed genoeg was om vrienden met hen te zijn.

“H?® Onne, wat is er aan de hand?” Vroeg Zeker, terwijl hij naast hem plaatsnam.

Onne zuchtte: “Niets. Ik voel me gewoon weer buitengesloten.”

Zeker knikte begrijpend. “Ik weet dat het moeilijk is, maar je moet in jezelf geloven. Je bent een geweldig persoon en iedereen zou geluk hebben om je als vriend te hebben.”

Onne glimlachte zwakjes. Hij wenste dat hij haar kon geloven, maar de stem van onzekerheid was te sterk.

Zeker merkte zijn uitdrukking op en vroeg: “Heb je de vijf transformaties geprobeerd?”

Onne schudde zijn hoofd. “Nee, dat heb ik niet gedaan.”

Zeker legde uit: “De vijf transformaties zijn een manier om de stem van onzekerheid te overwinnen. Ten eerste negeer je de stem. Ten tweede gebruik je het als inspiratie. Ten derde luister je naar de stem van zekerheid, dat is de positieve stem in je hoofd. Ten vierde onderneem je actie op basis van wat je hebt geleerd. En tot slot ben je bevriend met beide stemmen.”

Onne luisterde aandachtig. Hij was benieuwd om het uit te proberen.

Naarmate de schooldag vorderde, probeerde Onne de vijf transformaties toe te passen. Toen hij de stem van onzekerheid hoorde die hem vertelde dat hij niet goed genoeg was, lachte hij en dacht hij na over hoe dwaas die stem klonk. Vervolgens probeerde hij de stem als inspiratie te gebruiken door na te denken over wat hij kon doen om zichzelf te verbeteren.

Tijdens de pauze zag Onne een groep kinderen voetballen. Hij had altijd al mee willen doen, maar hij was te bang om het te vragen. Maar deze keer luisterde hij naar de stem van zekerheid en ondernam hij actie. Hij liep naar de groep toe en vroeg of hij mee mocht doen. De kinderen ontvingen hem met open armen en Onne kon niet geloven hoeveel plezier hij had.

Na school liepen Onne en Zeker samen naar huis. Onne was trots op zichzelf omdat hij zijn angsten had overwonnen en nieuwe vrienden had gemaakt.

Terwijl ze liepen, vroeg Zeker: “Hoe voel je je nu?”

Onne dacht er even over na en antwoordde: “Ik voel me goed. Ik ben blij dat ik mee heb kunnen doen en plezier heb kunnen hebben.”

Zeker glimlachte: “Kijk, je kunt alles doen waar je je zinnen op hebt gezet. Je moet gewoon in jezelf geloven.”

Onne knikte instemmend. Hij wist dat het tijd zou kosten om zijn onzekerheden volledig te overwinnen, maar hij was vastbesloten om het te blijven proberen.

De volgende dag op school zag Onne de groep kinderen basketballen. Deze keer aarzelde hij niet om mee te doen. Hij lachte en juichte met de andere kinderen terwijl ze speelden. Hij was nog een beetje zenuwachtig, maar hij wist dat hij het aankon.

Naarmate de dagen verstreken, bleef Onne de vijf transformaties in zijn leven toepassen. Hij begon nieuwe vrienden te maken en meer vertrouwen in zichzelf te hebben. De stem van onzekerheid was er nog steeds, maar werd steeds zwakker.

Maanden later zat Onne met zijn nieuwe vrienden in de kantine. Hij glimlachte en lachte terwijl ze over hun dag praatten. Onne kon niet geloven hoeveel zijn leven in slechts een paar maanden was veranderd. Hij was dankbaar voor Zeker en haar constante steun en aanmoediging.

“H?® Onne, wil je dit weekend naar mijn huis komen?” vroeg een van zijn vrienden.

Onne voelde een golf van geluk en opwinding. “Ja, dat zou ik geweldig vinden!”

Toen hij die dag naar huis liep, kon Onne

niet af

Onne voelde zich opgelucht en blij dat hij eindelijk zijn gevoelens aan zijn vrienden kon overbrengen. Hij realiseerde zich dat het opkroppen van zijn emoties hem alleen maar meer buitengesloten en ge?»soleerd liet voelen. Zijn vrienden verontschuldigden zich voor het feit dat ze niet beseften hoe hij zich voelde en beloofden hem vaker bij hun activiteiten te betrekken.

De volgende dag werd Onne wakker met meer zelfvertrouwen en veiligheid in zichzelf. Hij was niet langer bang om zijn emoties te uiten en had geleerd hoe hij effectief met zijn vrienden kon communiceren. Toen hij met Zeker naar school liep, bedankte hij haar voor het leren over de vijf transformaties en hoe om te gaan met zijn onzekerheden.

Zeker glimlachte naar hem en zei: “Onthoud Onne, de stem van onzekerheid zal er altijd zijn, maar zolang je luistert naar de stem van zekerheid en actie onderneemt, kun je alles overwinnen.”

Onne glimlachte terug naar haar en voelde zich dankbaar voor de steun en begeleiding die ze hem had gegeven. Hij was opgewonden om de uitdagingen aan te gaan die voor hem lagen, wetende dat hij de middelen had om ze te overwinnen.

Het einde.

Word gratis lid en krijg GRATIS online toegang tot ALLE avonturen van Onne en Zeker . Het enige wat jij hoeft te doen: doe 1 aankoop. Dit kan zelfs een gratis product zijn!

Pas voorkeuren aan

Strikt noodzakelijke cookies helpen een website navigeerbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde websitegebieden te activeren. Zonder deze cookies zou de website niet goed kunnen werken.

Functionele cookies maken het mogelijk om informatie op te slaan die de manier verandert waarop de website verschijnt of handelt. Bijvoorbeeld jouw voorkeurstaal of regio.

Statistische cookies helpen de website-eigenaar te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website door informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en interessant zijn voor de individuele gebruiker en dus waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

We zijn bezig met het classificeren van niet-geclassificeerde cookies samen met de aanbieders van de individuele cookies.