Onne en Zeker: Pesten overwinnen met de vijf transformaties

Deel Avontuur

Onne en Zeker liepen van school naar huis toen Onne plotseling stopte. “Wat is er aan de hand?” Zeker vroeg, terwijl ze de bezorgde blik op het gezicht van haar broertje opmerkte.

“Ik word gepest”, zei Onne, zijn stem nauwelijks boven een fluistertoon. “Elke dag roept deze jongen in mijn klas me uit en duwt me rond. Ik weet niet wat ik moet doen.”

Zeker sloeg haar arm om Onne heen en gaf hem een geruststellende knijp. “Het is ok?®, broertje. Dat zoeken we samen uit.”

In de loop van de volgende dagen merkte Zeker dat Onne meer teruggetrokken leek dan normaal. Hij was rustiger dan normaal tijdens het avondeten en hij leek te aarzelen om na school met zijn vrienden te spelen. Ze wist dat ze Onne moest helpen zijn zelfvertrouwen op te bouwen, zodat hij voor zichzelf kon opkomen.

Op een middag ging Zeker met Onne zitten en vroeg hem om haar meer te vertellen over wat er op school gebeurde. Toen Onne zich openstelde, luisterde Zeker aandachtig en gebruikte haar stem van zekerheid om steun en geruststelling te bieden. Ze herinnerde Onne eraan dat het gedrag van de pestkop niet zijn schuld was en dat hij het verdiende om met vriendelijkheid en respect te worden behandeld.

“Laten we proberen de vijf transformaties te gebruiken om je te helpen met deze situatie om te gaan,” zei Zeker. “Ten eerste moet je de stem van onzekerheid negeren die je vertelt dat je niets aan het pesten kunt doen. Dat is gewoon een stem die je naar beneden probeert te halen. Probeer het in plaats daarvan als inspiratie te gebruiken. Gebruik de dingen die de pestkop tegen je zegt als brandstof om je sterker en vastberadener te maken om voor jezelf op te komen.”

Onne knikte langzaam en nam curity’s woorden in zich op. Hij voelde een sprankje hoop in zijn borst.

“Laten we ons vervolgens concentreren op de Stem van Zekerheid,” vervolgde Zeker. “Dit is de stem die je vertelt dat je sterk bent, capabel en respect verdient. Luister naar deze stem en geloof in jezelf. Je bent een geweldig persoon die het verdient om met vriendelijkheid en respect te worden behandeld.”

Onne haalde diep adem en sloot zijn ogen. Hij stelde zich voor dat hij opstond tegen de pestkop, zijn stem sterk en onwrikbaar. Hij voelde de kracht van zijn eigen stem van zekerheid in hem groeien.

“Goed gedaan, broertje,” zei Zeker, terwijl hij op zijn hand klopte. “Laten we nu overgaan naar de vierde transformatie: actie ondernemen. Ik wil dat je met je leraar of de schoolbegeleider praat over wat er is gebeurd. Je hoeft dit niet alleen onder ogen te zien. Er zijn mensen die je kunnen helpen.”

Onne knikte en voelde zich zelfverzekerder dan hij in dagen had. Hij wist dat hij dit kon.

In de daaropvolgende dagen nam Onne het advies van Zeker over en sprak met zijn leraar over het pesten. Samen bedachten ze een plan om de situatie aan te pakken. De leraar van Onne sprak met de ouders van de pestkop en de schoolbegeleider sprak met de pestkop over zijn gedrag. Onne begon ook meer tijd door te brengen met een groep vrienden die hem steunden en hem een goed gevoel over zichzelf gaven.

Naarmate de dagen verstreken, voelde Onne zichzelf sterker en zelfverzekerder worden. Hij hoorde nog steeds af en toe de stem van onzekerheid, maar nu wist hij hoe hij het als inspiratie kon gebruiken in plaats van het hem naar beneden te laten halen. En hij voelde een gevoel van dankbaarheid voor de stem van zekerheid die hem had geholpen de kracht te vinden om voor zichzelf op te komen.

“Bedankt, Zeker,” zei Onne op een dag toen ze van school naar huis liepen. “Ik had het niet zonder jou kunnen doen.”

“Je deed het allemaal in je eentje, broertje,” zei Zeker, terwijl hij hem een knuffel gaf. “Ik heb je gewoon geholpen de kracht te vinden die al in je zat.”

Onne en Zeker liepen met een gevoel van opluchting het kantoor van de directeur uit. Onne voelde zich lichter, alsof er een last van zijn schouders was getild. Hij wendde zich tot Zeker en zei: “Ik voel me nu beter. Ik ben blij dat ik met de directeur en jou heb gesproken.”

Zeker glimlachte naar Onne en zei: “Ik ben trots op je, Onne. Je was heel dapper vandaag.”

Onne keek op naar Zeker en glimlachte terug. “Bedankt, Zeker. Zonder jou had ik het niet gekund.”

Vanaf die dag had Onne meer vertrouwen in zichzelf. Hij wist dat hij kon vertrouwen op Zeker en de stem van zekerheid om hem te helpen wanneer hij het nodig had. Hij liet zich niet langer beheersen door de stem van onzekerheid. In plaats daarvan gebruikte hij het als inspiratie om een beter mens te worden.

Onne leerde ook dat het belangrijk was om voor zichzelf op te komen en zich uit te spreken wanneer iemand hem oneerlijk behandelde. Hij werd assertiever en zelfverzekerder en zijn klasgenoten begonnen de verandering in hem op te merken.

De volgende keer dat Onne de pestkop tegenkwam, stond hij zijn mannetje en zei hem resoluut dat hij moest stoppen. De pestkop was verrast door het vertrouwen van Onne en trok zich terug.

Onne besefte dat hij de macht had om zijn eigen lot te bepalen en dat hij zijn angsten en onzekerheden kon overwinnen door de vijf transformaties te gebruiken.

En dus gingen Onne en Zeker door met hun avonturen, waarbij ze nieuwe uitdagingen aangingen en onderweg belangrijke lessen leerden.

Het einde.

Word gratis lid en krijg GRATIS online toegang tot ALLE avonturen van Onne en Zeker . Het enige wat jij hoeft te doen: doe 1 aankoop. Dit kan zelfs een gratis product zijn!

Pas voorkeuren aan

Strikt noodzakelijke cookies helpen een website navigeerbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde websitegebieden te activeren. Zonder deze cookies zou de website niet goed kunnen werken.

Functionele cookies maken het mogelijk om informatie op te slaan die de manier verandert waarop de website verschijnt of handelt. Bijvoorbeeld jouw voorkeurstaal of regio.

Statistische cookies helpen de website-eigenaar te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website door informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en interessant zijn voor de individuele gebruiker en dus waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

We zijn bezig met het classificeren van niet-geclassificeerde cookies samen met de aanbieders van de individuele cookies.