Onne en Zeker overwinnen hun zorgen

Deel Avontuur

De verhaaltjes leeftijd 4+ zijn opzettelijk in – voor ouders begrijpelijke taal – geschreven. Er is dus (bewust) extra uitleg nodig tijdens het voorlezen aan de kleintjes. Dit zorgt voor een extra ouder-kind band.

Toen de zon begon onder te gaan, maakten Onne en Zeker zich klaar om naar bed te gaan. Onne voelde zich nerveus om de volgende dag naar school te gaan. Hij had een grote presentatie te geven en hij was bang dat hij zou vergeten wat hij wilde zeggen.

Zeker merkte Onne’s bezorgde uitdrukking op en vroeg hem wat er aan de hand was. Onne vertelde haar over zijn presentatie en hoe nerveus hij zich voelde.

“Maak je geen zorgen, Onne,” zei Zeker, terwijl hij een geruststellende hand op zijn schouder legde. “Herinner je je de vijf transformaties waarover we hebben geleerd? Laten we ze gebruiken om je beter te voelen.”

Onne keek met grote ogen naar Zeker. Hij herinnerde zich de vijf transformaties, maar hij wist niet zeker hoe ze hem konden helpen met zijn presentatie.

“Ok?®, laten we het proberen,” zei Onne, een beetje sceptisch.

De eerste transformatie was het negeren van de stem van onzekerheid. Onne sloot zijn ogen en haalde diep adem. Hij probeerde de stem in zijn hoofd weg te duwen die hem vertelde dat hij zijn presentatie zou verpesten.

De tweede transformatie was om de stem van onzekerheid als inspiratie te gebruiken. Onne opende zijn ogen en keek naar Zeker. “Wat kan ik van deze stem leren?” vroeg hij.

“Je kunt leren dat je het belangrijk vindt om het goed te doen,” antwoordde Zeker. “En dat is maar goed ook.”

De derde transformatie was luisteren naar de stem van zekerheid. Onne haalde nog eens diep adem en probeerde zich te concentreren op de positieve stem in zijn hoofd. “Ik kan dit”, zei hij tegen zichzelf.

De vierde transformatie was actie ondernemen. Onne besloot zijn presentatie nog ?®?®n keer te oefenen voordat hij naar bed ging.

Ten slotte was de vijfde transformatie om bevriend te raken met de twee innerlijke stemmen. Onne besefte dat het ok?® was om nerveus te zijn, maar hij hoefde zich er niet door te laten beheersen. Hij en Zeker omhelsden elkaar en Onne voelde een gevoel van kalmte over zich heen komen.

De volgende dag op school gaf Onne zijn presentatie met vertrouwen. Hij herinnerde zich de vijf transformaties en gebruikte ze om hem te helpen gefocust en kalm te blijven. Na de presentatie complimenteerde zijn leraar hem met hoe goed hij het deed.

Onne was trots op zichzelf en Zeker was ook trots op hem. Ze wisten allebei dat de vijf transformaties hen konden helpen elke uitdaging waarmee ze werden geconfronteerd te overwinnen.

Terwijl ze zich onder hun dekens nestelden, spraken Onne en Zeker over alle dingen die ze konden bereiken met behulp van de vijf transformaties. En daarmee vielen ze allebei in slaap, zich vredig en tevreden voelend.

Word gratis lid en krijg GRATIS online toegang tot ALLE avonturen van Onne en Zeker . Het enige wat jij hoeft te doen: doe 1 aankoop. Dit kan zelfs een gratis product zijn!

Pas voorkeuren aan

Strikt noodzakelijke cookies helpen een website navigeerbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde websitegebieden te activeren. Zonder deze cookies zou de website niet goed kunnen werken.

Functionele cookies maken het mogelijk om informatie op te slaan die de manier verandert waarop de website verschijnt of handelt. Bijvoorbeeld jouw voorkeurstaal of regio.

Statistische cookies helpen de website-eigenaar te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website door informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en interessant zijn voor de individuele gebruiker en dus waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

We zijn bezig met het classificeren van niet-geclassificeerde cookies samen met de aanbieders van de individuele cookies.