De vijf transformaties: van huiswerkangst naar zelfvertrouwen

Deel Avontuur

De verhaaltjes leeftijd 4+ zijn opzettelijk in – voor ouders begrijpelijke taal – geschreven. Er is dus (bewust) extra uitleg nodig tijdens het voorlezen aan de kleintjes. Dit zorgt voor een extra ouder-kind band.

Het was een heldere en zonnige dag en Onne voelde zich nerveus. Hij had een moeilijke huiswerkopdracht die hij niet begreep en niet wist wat hij moest doen. Onne had een stem in zijn hoofd die hem vertelde dat hij dom was en er nooit achter zou komen.

Toen hij van school naar huis liep, zag hij zijn zus Zeker hinkelen met haar vriendinnen. Ze merkte dat Onne bezorgd keek en vroeg hem wat er aan de hand was. Onne legde zijn huiswerkprobleem uit en de stem in zijn hoofd die hem onzeker maakte.

Zeker luisterde aandachtig en vertelde Onne over de vijf transformaties die hem konden helpen. Ze zei dat de eerste stap was om de stem van onzekerheid in zijn hoofd te negeren. Onne wist niet zeker hoe hij dat moest doen, maar Zeker legde uit dat het betekende dat hij moest proberen niet naar de negatieve gedachten te luisteren en zich in plaats daarvan te concentreren op de positieve dingen die hij kon doen.

De tweede transformatie was om de stem van onzekerheid te gebruiken als inspiratie en vermaak. Zeker stelde Voor dat Onne probeert te lachen om de negatieve gedachten en ze te gebruiken om zichzelf te motiveren om een oplossing te vinden.

De derde transformatie was luisteren naar de stem van zekerheid. Zeker herinnerde Onne eraan dat hij een slimme jongen was en zijn leraar of klasgenoten om hulp kon vragen. Ze moedigde hem aan om de goede dingen in het leven te zien en in zichzelf te geloven.

De vierde transformatie was om actie te ondernemen en Onne wist dat hij iets moest doen. Hij besloot het advies van Zeker op te volgen en zijn leraar om hulp te vragen. Toen hij de volgende dag in de klas kwam, benaderde hij zijn leraar en legde zijn probleem uit. Zijn leraar hielp graag en ze werkten samen aan het huiswerk totdat Onne het begreep.

De vijfde transformatie was om bevriend te raken met de twee innerlijke stemmen. Onne realiseerde zich dat hij ervoor kon kiezen om te luisteren naar de positieve stem van zekerheid in plaats van de negatieve stem van onzekerheid. Hij was trots op zichzelf omdat hij om hulp vroeg en was zijn zus Zeker dankbaar dat ze hem de weg wees.

Toen Onne die dag van school naar huis liep, voelde hij zich gelukkig en zelfverzekerd. Hij kon niet wachten om zijn voltooide huiswerkopdracht aan zijn zus en leraar te laten zien.

De titel van dit boek is ‘Onne vindt vertrouwen: een verhaal over het overwinnen van onzekerheid’. Het is een verhaal dat jonge kinderen leert hoe ze in zichzelf kunnen geloven en de vijf transformaties kunnen gebruiken om hun angsten en angsten te overwinnen.

Word gratis lid en krijg GRATIS online toegang tot ALLE avonturen van Onne en Zeker . Het enige wat jij hoeft te doen: doe 1 aankoop. Dit kan zelfs een gratis product zijn!

Pas voorkeuren aan

Strikt noodzakelijke cookies helpen een website navigeerbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde websitegebieden te activeren. Zonder deze cookies zou de website niet goed kunnen werken.

Functionele cookies maken het mogelijk om informatie op te slaan die de manier verandert waarop de website verschijnt of handelt. Bijvoorbeeld jouw voorkeurstaal of regio.

Statistische cookies helpen de website-eigenaar te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website door informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en interessant zijn voor de individuele gebruiker en dus waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

We zijn bezig met het classificeren van niet-geclassificeerde cookies samen met de aanbieders van de individuele cookies.